Archive for ธันวาคม, 2011

การทดลองเรื่องการตกอย่างอิสระ

วันจันทร์, ธันวาคม 5th, 2011

 

 

คลิกค่ะ

หอเอนเมืองปีซา

(The Leaning Tower of Pisa)

 

สถานที่ตั้ง ประเทศอิตาลี
ปัจจุบัน สามารถเข้าเยี่ยมชมได้

หอเอนเมืองปิซา (อิตาลี: Torre pendente di Pisa หรือ La Torre di Pisa, อังกฤษ: Leaning Tower of Pisa) ตั้งอยู่ที่เมืองปิซา ในจัตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม (Piazza Del Duomo) หอระฆังของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก เป็นหอทรงกระบอก 8 ชั้น สร้างด้วยหินอ่อนสีขาว สูง 183.3 ฟุต (55.86 เมตร) น้ำหนักรวม 14,500 ตันโดยประมาณ มีบันได 293 ขั้น เอียง 3.97 องศา ยอดของหอห่างจากแนวตั้งฉาก 3.9 เมตร

เริ่มสร้างเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ.1173 สร้างเสร็จเมื่อปี 1350 ใช้เวลาสร้างประมาณ 175 ปี แต่การก่อสร้างหยุดชะงักเมื่อสร้างไปได้ถึงชั้น 3 เนื่องจากพื้นใต้ดินเป็นพื้นดินที่นิ่ม ทำให้ยุบตัว ต่อมาในปี ค.ศ.1272 โดย Giovanni di Simone สร้างให้เอนกลับไปอีกด้านหนึ่งเพื่อให้สมดุล แต่การก่อสร้างในครั้งนี้ ก็ต้องหยุดชะงักลงอีกครั้งเนื่องจากเกิดสงคราม

ต่อมาก็มีการสร้างหอต่อขึ้นอีกและสร้างเสร็จ 7 ชั้น ในปี ค.ศ.1319 แต่หอระฆังถูกสร้างเสร็จในปี ค.ศ.1372 โดยใช้เวลาสร้างทั้งหมด 177 ปี

หลังจากนั้น ในปี ค.ศ. 1990-2001 หอเอนปีซาได้รับการปรับปรุงฐานให้แข็งแรงยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้หอล้มลงมา

กาลิเลโอ กาลิเลอิ เคยใช้หอนี้ทดลองเกี่ยวกับเรื่อง แรงโน้มถ่วง ในตอนที่เขาเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยปิซา โดยใช้ลูกบอล 2 ลูกที่น้ำหนักไม่เท่ากันทิ้งลงมา เพื่อพิสูจน์ว่า ลูกบอล 2 ลูกจะตกถึงพื้นพร้อมกัน ซึ่งก็เป็นไปตามที่กาลิเลโอคาดไว้

ในปี ค.ศ.1934 เบนิโต มุสโสลินี พยายามจะทำให้หอกลับมาตั้งฉากดังเดิม โดยเทคอนกรีตลงไปที่ฐาน แต่กลับทำให้หอยิ่งเอียงมากขึ้นไปอีก กองทัพสหรัฐฯ ตัดสินใจไม่ยิงปืนใหญ่ใส่หอเอนเมืองปิซา

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1964 รัฐบาลอิตาลี พยายามหยุดการเอียงของหอเอนเมืองปิซา โดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เช่น วิศวกร นักคณิตศาสตร์ และนักประวัติศาสตร์ โดยใช้เหล็กรวมกว่า 800 ตัน ค้ำไว้ไม่ให้หอล้มลงมา

ในวันที่ 7 มกราคม ค.ศ.1990 หอเอนเมืองปิซาถูกปิดไม่ให้นักท่องเที่ยว เพื่อความปลอดภัย อีกทั้งยังขุดดินของอีกด้านหนึ่งออก เพื่อให้สมดุลยิ่งขึ้น และในวันที่ 15 ธันวาคม 2001 หอเอนเมืองปิซาถูกเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมอีกครั้ง และถูกประกาศว่าสมดุลแล้วใน 300 ปีต่อมาหลังจากเริ่มทำการปรับปรุง

ค.ศ.1987 หอเอนเมืองปิซาถูกประกาศให้เป็นมรดกโลก โดยเป็นส่วนหนึ่งของ Piazza Dei Miracoli หอเอนเมืองปิซายังเป็น 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลางอีกด้วย

หอเอนเมืองปิซา หอเอนประวัติศาสตร์แห่งนี้สร้างขึ้นด้วยหินอ่อนอยู่ในเมืองปิซา ประเทศอิตาลี เริ่มสร้างเมื่อ ค.ศ. 1174และเสร็จสมบูรณ์เมื่อ ค.ศ. 1350 ซึ่งต้องใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 176 ปี มีความสูง 181 ฟุต มีอยู่ทั้งหมด8 ชั้น แต่ละชั้นมีเสาหินอ่อนที่สลักลวดลายวิจิตรสวยงามรองรับไว้โดยรอบ ตามประวัติกล่าวว่า เมื่อเริ่มสร้างได้ 4-5 ชั้นหอนี้ก็เริ่มเอียงลงแต่ไม่ถึงกับพังทลาย จนเมื่อสร้างเสร็จก็มีความเอียงออกจากแนวดิ่งของฐานถึง 14 ฟุต กาลิเลโอ เคยใช้หอแห่งนี้เป็นที่ทดลองเกี่ยวกับเรื่องของน้ำหนักวัตถุและกฎแห่งแรงดึงดูดของโลก ปัจจุบันหอเอนเมืองปิซาก็ได้เอียงลงมาจากเดิมอีกเล็กน้อย ทางการอิตาลีกำลังบูรณะและป้องกันเพื่อให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกสืบต่อไป

credit*

http://blog.spu.ac.th/PARTYGRIL/2008/07/23/entry-2