มีนาคม 2021
พฤ อา
« พ.ค.    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Washington Time

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร

ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร จำนวน 1  หน่วยกิต

วันพุธ เวลา ๐16.๐๐ – 19.๐๐ นาฬิกา ห้อง วท 1510

เวลาเรียนของนักศึกษาต้อง ไม่น้อยกว่า 80 %

ผู้สอน ดร.อนันต์  บุญปาน ห้องพักผู้ช่วยคณบดี ชั้น 2

          อ.ประดับรัฐ  ประจันเขตต์ ห้องพัก SC 1502

     

ข้อควรปฏิบัติในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร อ่าน 

       

การจัดทำรายงานและเกณฑ์การให้คะแนนเล่มรายงาน อ่าน

      

ปกเล่มรายงานบทปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร ดาวน์โหลด

  บทปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร

                          บทปฏิบัติการที่ 1 การตรวจนับแบคทีเรียในอาหาร อ่าน

                          บทปฏิบัติการที่ 2 การตรวจนับเชื้อราในอาหาร อ่าน

                          บทปฏิบัติการที่ 3 ผลของอุณหภูมิต่อการเจริญของจุลินทรีย์ในอาหาร อ่าน

                          บทปฏิบัติการที่ 4 ผลของแรงดันออสโมติคต่อการเจริญของจุลินทรีย์    ในอาหาร

                          อ่านส่วนที่1 อ่านส่วนที่ 2

                         บทปฏิบัติการที่ 5 ผลของสารเคมีและความเป็นกรดต่อการเจริญของจุลินทรีย์ในอาหาร อ่าน

                        บทปฏิบัติการที่  6 การศึกษาจุลินทรีย์ในน้ำนม อ่าน

                       บทปฏิบัติการที่ 7 การศึกษาจุลินทรีย์ในอาหารหมักดอง อ่าน                 

                       บทปฏิบัติการที่ 8 การตรวจวิเคราะห์ Staphylococcus  aureus     อ่าน                 

                       บทปฏิบัติการที่ 9 การตรวจวิเคราะห์ Bacillus cereus อ่าน

                       บทปฏิบัติการที่ 10 การตรวจวิเคราะห์ Salmonella

                     อ่านส่วนที่ 1 อ่านส่วนที่ 2

                      บทปฏิบัติการที่ 11 การตรวจวิเคราะห์ Vibrio  อ่าน

                      บทปฏิบัติการที่ 12 การตรวจวิเคราห์โคลิฟอร์มในอาหาร อ่าน

                      บทปฏิบัติการที่ 13 การตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์บนพื้นผิว

                    อ่านส่วนที่ 1  อ่านส่วนที่ 2

 

 

 

 

5,445 Responses to “ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร”